Základní informace o poradně  |  Psychoterapeuti  |  Kde nás najdete  |  Podmínky poskytování služeb

 
     
         
                         
   

Soukromá psychoterapeutická poradna

   

Kontakt »

 
      Psychologické poradenství a diagnostika, manželská, rodinná a sexuální terapie        
   

 

 

     

 

Soukromá  
   

Psychoterapeuti

      psychoterapeutická  
              poradna  
      Petr Parma » supervizor terapeutů, neposkytuje služby klientům           
      Simona Parmová » v současné době nepřijímá nové klienty       Poběžovická 1481/21  
      Martin Chochola »       148 00 Praha 4  
           

 

   
            IČO: 410 10 469  
   

Petr Parma       DIČ: CZ5408240541  
               
            Tel.: 604 921 019  
               
         

 

   
            Tísňové volání, e-mail:  
               
            Tel.: 604 921 019  
            Email: info@ppsycho.eu  
               
      Cert. Rodinný terapeut          
      Cert. Systemický terapeut     Partneři »  
      Cert. Supervizor rodinné terapie        
      Cert. Samostatný manželský a rodinný poradce    

Extima CZ  
      Cert. Supervizor manželského a rodinného poradenství        
      Cert. Ericksonský komunikační hypnotický a nehypnotický psychoterapeut     O sexualitě  
              a lidských vztazích  
      Kontakty a umístění »   ceník služeb »          
            Institut systemického koučování  
      Současné funkce:          
           

Institut  
      Majitel Psychoterapeutické poradny, spolumajitel poradenských společností Extima,       systemických studií  
      Extima CZ a ACCoach, poradce představenstva Vysoké školy NEWTON College, ředitel          
      Institutu systemického koučování a Institutu systemických studií, externí učitel    

ČAP  
      Katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, člen komise pro obhajobu          
      doktorských dizertačních prací Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy     Nové myšlení v podnikání  
      ekonomické.    

 

a managementu  
                 
      Člen Akreditační komise a Prezidia České asociace koučů, ředitel České systemické          
      společnosti, člen The International Coach Federation, The European Mentoring &          
      Coaching Council, České psychoterapeutické společnosti, České asociace          
      psychoterapeutů, SOFT - Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii, Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Asociace manželských a rodinných poradců, Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu apod.          
                 
      Odborná kvalifikace:          
                 
      Vychovatelství a tělesná výchova (magisterské studium, 1980, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno), Teorie výchovné práce a speciální pedagogika (státní rigorosní zkouška, VŠ doktorský diplom, 1981, Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno), Manželské a rodinné poradenství (postgraduální specializační studium, 1994, Katedra psychologie, Filosofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc), Samostatný manželský a rodinný poradce (certifikát, 2001, Asociace manželských a rodinných poradců, Praha, ), Supervizor rodinné a systemické terapie (certifikát, 2004, SOFT – Společnost pro rodinnou a systemickou terapii, Praha), Rodinný terapeut (certifikát, 2004, SOFT – Společnost pro rodinnou a systemickou terapii, Praha).          
                 
      Vytváření rozdílu (certifikát, 1992, Steve de Shazer, Brief Family Therapy Center, Milwaukee, Wisconsin, USA), Klinická hypnóza podle M. H. Ericksona (certifikát, 1992, Institut M. H. Ericksona, Praha), Systemická terapie (certifikát, 1993, Institut für systemische Studien e. V. , Hamburg, SRN), Skupinová supervize v systemickém přístupu (certifikát, 1994, Institut Alice Masarykové při Universitě Karlově, Praha), Management Coaching (certifikát, 1996, Jaseka, Praha, s podporou NVF a Phare), Ericksonovská komunikační hypnotická a nehypnotická psychoterapie (certifikát, 1998, Institut Miltona H. Ericksona pro ČR, pod garancí The Milton H. Ericsson Foundation, Phoenix, USA), Systemická supervize, terapie a koučování (certifikát, 2001, Institut systemických studií, Soukromá psychosociální poradna, Praha – Uherské Hradiště) apod.          
                 
      Odborná praxe (37 let v roce 2017):          
                 
      Autor a garant školy Systemický přístup v podnikání a managementu, autor a garant projektů postgraduálního studia systemických programů (pro kouče, manažery, pomáhající profesionály, obchodníky a marketingové specialisty), specialista na sociální systémy (vztahy, rodiny, organizace, společnosti), specialista na transformace a změnové projekty organizací, specialista na krizové intervence (vztahy mezi majiteli a statutárními orgány firem, mezi představenstvem a exekutivním managementem, mezi členy rodiny apod.), supervizor koučů, supervizor poradců a konzultantů společnosti Extima, systemický supervizor a kouč.          
                 
      Vedoucí oddělení, psycholog manželské a předmanželské poradny, ředitel Centra individuální, párové a rodinné terapie, profesor Evropského polytechnického institutu (obory Psychologie a sociologie, Mezilidská komunikace, Management a marketing), autor odborných článků, knih a sdělení na odborných konferencích (klinická i firemní oblast), manželský a rodinný poradce, výzkum v psycho-sexuální oblasti, předseda vědeckých výborů mezinárodních vědeckých konferencí „Nové myšlení v podnikání a managementu“ a „O sexualitě a lidských vztazích“.          
                 
               
   

Simona Parmová (v současné době nepřijímá nové klienty)          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Systemický terapeut          
      Cert. Systemický kouč          
                 
      Kontakty a umístění »   ceník služeb »          
                 
      Současné funkce:          
                 
      Spolumajitelka a jednatelka poradenských společností Extima s.r.o., Extima CZ s.r.o. a ACCoach s.r.o., psychoterapeutka Soukromé psychologické a psychoterapeutické poradny.          
                 
      Supervizor Institutu systemického koučování, člen SOFT - Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii, The International Coach Federation, České systemické společnosti a České asociace koučů.          
                 
      Odborná kvalifikace:          
                 
      Ekonomika a rodinná podpora pro podnikatele (středoškolské odborné studium, Střední rodinná škola, Šumperk), Systemický management a marketing (specializační studium, Institut systemických studií, Soukromá psychosociální poradna, Praha – Uherské Hradiště)          
                 
      Systemické řízení malé organizace (certifikát, Institut systemických studií, Soukromá psychosociální poradna, Praha – Uherské Hradiště), Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická psychoterapie (ve výcviku, Institut pro systemickou zkušenost, Praha)          
                 
      Odborná praxe (19 let v roce 2017):          
                 
      Spoluautor metodiky projektů postgraduálního studia systemických programů (pro kouče, manažery, pomáhající profesionály, obchodníky a marketingové specialisty)          
                 
      Specialista na transformace a změnové projekty organizací, specialista na krizové intervence (vztahy mezi majiteli a statutárními orgány firem, mezi představenstvem a exekutivním managementem, mezi členy rodiny apod.)          
                 
      Supervizor systemických koučů, supervizor poradců a konzultantů společnosti Extima. Systemický supervizor, kouč a poradce pro management. Konzultant pro profesiogramy, kariérogramy, rozvojová střediska a out-door aktivity          
                 
      Spoluautor metodik pro personální řízení, adaptace a rozvoje lidských zdrojů          
                 
      Manažer malého týmu, obchodní ředitel soukromé společnosti, předseda organizačních výborů mezinárodních vědeckých konferencí „Nové myšlení v podnikání a managementu“ a „O sexualitě a lidských vztazích“          
                 
               
   

Martin Chochola          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Cert. Systemický a rodinný terapeut          
      Cert. Systemický kouč a supervizor          
                 
      Kontakty a umístění »   ceník služeb »          
                 
      Současné funkce:          
                 
      Senior konzultant a odborný manažer společnosti Extima CZ, psychoterapeut Soukromé psychologické a psychoterapeutické poradny          
                 
      Supervizor Institutu systemického koučování, člen České systemické společnosti, člen Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně, člen České asociace pro psychoterapii, vědecký tajemník Institutu systemického koučování          
                 
      Odborná kvalifikace:          
                 
      Klinická psychologie (doktorské studium, PhDr. a Ph.D. 2011 , katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), Psychologie (magisterské studium, VŠ diplom 2005, katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)          
                 
      Systemické koučování (tříletý postgraduální výcvikový program, certifikát 2008, Institut systemického koučování, Praha)          
                 
      Systemická supervize (dvouletý nadstavbový postgraduální výcvikový program, certifikát 2016, Institut systemických studií, Praha)          
                 
      Systemická a rodinná terapie (psychoterapeutický výcvik, certifikát 2006, Institut rodinné terapie, Praha)          
                 
      Pokračovací kurs krizové intervence (kvalifikační kurz, certifikát 2005, Remedium Praha), Základní kurs krizové intervence (kvalifikační kurz, certifikát 2004, Remedium Praha), Internetové poradenství (kvalifikační výcvik, certifikát 2005, Modrá linka, Brno)          
                 
      Baum test (kurs, certifikát 2000, Grafema, Praha), Základy praktické psychologie (kurz, certifikát 2000, Mavo spol. s.r.o., Praha), Relaxační techniky (kurz, certifikát 2000, Mavo spol. s.r.o., Praha)          
                 
      Odborná praxe (13 let v roce 2017):          
                 
      Systemický terapeut, kouč a supervizor          
                 
      Supervizor výcvikových programů pro manažery a kouče          
                 
      Specialista na převod teoretických modelů Systemického přístupu a Manažerské školy IV. generace do konkrétní firemní praxe. Spoluautor metodik výcvikových programů a soft-skills kurzů pro manažery všech úrovní, výkonné specialisty, kouče a pomáhající profesionály.          
                 
      Spoluautor projektů transformace a změnových projektů organizací, rozvojových programů, vzdělávacích systémů, metodik personálního řízení, adaptace a rozvoje lidských zdrojů.          
                 
      Poradce pro management a HR, konzultant kurzů soft-skills          
                 
      Tajemník vědeckého výboru mezinárodní konference „O sexualitě a lidských vztazích"          
                 
      Psycholog Integrovaného záchranného systému pro mimořádné události a krizové situace          
                 
      Pedagogická praxe (individuální i skupinová výuka, soukromě i v rámci FF UK), autor odborných článků a sdělení na odborných konferencích          
                 
      Vedoucí a člen výkonného vedení letního dětského tábora          
                 
                             
                 
           

 
   

nahoru      
             
             
         
 

-|- design = bioport.cz -|-

 
   
 

Licence Creative Commons
Systemický přístup v aplikované psychologii, jehož autorem je Petr Parma, podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko